Yrittäjyyspolulla osa 3: Opinnot ohjaavat yrittäjyyteen

Karelian yrittäjyyspolku sai alkunsa vuonna 2017 toteutetusta yrittäjyysopintojaksojen ja –palveluiden nykytilan kartoituksesta. Kartoitus paljasti kuinka laajaa ja monipuolista tarjonta on. Karelian opiskelijoiden saatavilla on yli 80 erilaista yrittäjyyden eri osa-alueisiin ja vaiheisiin liittyvää opintojaksoa ja palvelua.

”Näistä noin 60 on erilaisia täydentävän osaamisen opintojaksoja ja noin 20 erilaisia palveluita, ohjelmia ja kilpailuja. Luku ei itsessään sisällä eri koulutusalojen pakollisia opintojaksoja”, yrittäjyyden yliopettaja Heikki Immonen kertoo.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan Karelia-amk:n verkkolehti VASUsta!