Taustaa

Taustalla työttömyyden kasvu

Akateeminen työttömyys ja nuorisotyöttömyys ovat voimakkaassa kasvussa sekä kansallisesti että Pohjois-Karjalan maakunnassa. Tämän vuoksi Karelia-ammattikorkeakoulu ja Riveria (ent. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä) ovat yhdistäneet voimansa Kompetenssiperustainen yrittäjyys (KYKY) -hankkeessa, joka edistää yrittäjyysosaamista sekä kykyä johtaa itseään muuttuvilla työmarkkinoilla. Kohderyhmänä ovat sekä opintoja suorittavat että jo valmistuneet, mutta työttömiksi jääneet henkilöt.

Tavoitteena yrittäjyysosaamisen lisääminen

KYKY-hankkeen avulla halutaan kehittää opiskelijoiden yrittäjyysosaamista sekä tukea oppilaitosten toimintakulttuurin muutosta entistä yrittäjämyönteisempään suuntaan. Yrittäjyyttä harjoitellaan käytännönläheisesti lyhytaikaisten ja matalan kynnyksen kokeilujen avulla. Yrittäjyyskokeilut nivoutuvat osaksi opintoja työelämäprojektien, työharjoitteluiden sekä opinnäytetöiden kautta. Myös valmistuneille tarjotaan mahdollisuus lisätä yrittäjyysosaamistaan tarjoamalla samoja opintoja esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Konkreettisia toimenpiteitä yrittäjyyden edistämiseksi

Hankkeen konkreettisina toimenpiteinä mm. suunnitellaan yrittäjyyskoulutusten osaamistavoitteita ja koulutussisältöä yhdessä yrittäjyyden asiantuntijoiden kanssa. Näin pyritään saamaan aikaan reaaliaikaisesti työelämän tarpeet huomioivia koulutuksia. Verkko-opintoja kehitetään, jotta koulutukset olisivat ajasta ja paikasta riippumattomia. Yrittäjyyskokeilut mahdollistetaan opiskelijoille sekä työharjoittelu- että opinnäytetyövaiheessa. Lisäksi pyritään löytämään uusia tapoja kerätä mikrorahoitusta suoraan yrityksiltä ja yksityisiltä tukijoilta.

Hankkeessa lukuisia yhteistyökumppaneita

Hanketta toteuttavat Karelia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä vuosina 2016–2018. Rahoituksessa ovat mukana myös Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy. Hankkeen toteutukseen ja uuden yrittäjyyden kehittämiseen osallistuu yrityksiä mm. toimeksiantajina, koulutussisältöjen kehittäjinä ja kasvuyrittäjyysosaajina.

Hyötyä koko Pohjois-Karjalan elinkeinoelämälle

Hanke pyrkii kasvattamaan opiskelijoiden yrittäjyysosaamista. Osaamisen kasvu tulee näkymään yrittäjämäisessä toiminnassa pysyvästi työllistyneiden henkilöiden määrässä, perustettujen yritysten määrässä sekä toisen palvelukseen työllistyneiden määrässä. Pohjois-Karjalan elinkeinoelämä hyötyy osaavammasta työvoimasta sekä mahdollisuudesta vaikuttaa koulutuksen suunnitteluun ja sisältöön. Hankkeen kautta kasvuyritykset saavat tarvitsemaansa osaamispääomaa ja niiden kilpailukyky kasvaa.