Koulutus & Tapahtumat

KYKY on ollut vahvasti mukana kehittämässä mm. seuraavia koulutuksia, palveluja ja tapahtumia:

OPINTOJAKSOT

Vuosi yrittäjänä 10 op

Vuosi yrittäjänä (aiemmin NY Start Up) -kurssilla perustetaan oma NY-yritys, kehitetään omaa ideaa ja osaamista. Lue lisää opintojaksosta tai katso video opiskelijoiden kokemuksista.

Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3 op

Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso, jonka aikana pääset miettimään omaa osaamistasi, kiinnostuksen kohteitasi ja asettamaan tavoitteitaan tulevaisuuteen. Sopii kaikille opiskelijoille koulutusalasta ja vuosikurssista riippumatta. Mitä opiskelijat pitivät kesän 2018 pilottikurssista? Mistä opintojakso löytyy jatkossa? Lue lisää: Mitä minä oikeasti osaan?

Liikeidean kehittäminen – Business Idea Development 5 op

Verkko-opintojakso on tarkoitettu kaikille, jotka kehittävät omaa liikeideaa tai toimivat jo yrittäjänä. Lisätiedot Heikki Immonen (etunimi.sukunimi@karelia.fi)

Bisnespaja 2 op

Liikeideakurssilla pilotoitiin lukioyhteistyötä maakunnassa. Opiskelijat pohtivat ohjaajien ja sparraajien kanssa mahdollisuuksiaan ryhtyä yrittäjiksi sekä kehittelivät omia liikeideoitaan. Lue lisää toteutuksesta

MUITA PALVELUJA

Karelian yrittäjyyspolku

Karelian yrittäjyyspolulla voit yhdistää opiskelun ja oman yritysidean tai yritystoiminnan kehittämisen. Katso opetustarjonnassa olevia yrittäjyyden eri vaiheisiin liittyviä opintojaksoja ja palveluita. Lue myös: Yrittäjyysopinnot ohjaavat yrittäjyyteen

Y-akatemia

Y-akatemia toimii yrittäjyyden ja tiimioppimisen oppimisympäristönä. Tiimioppimisen menetelmiä käytetään myös muilla opintojaksoilla, lue lisää sovelluskohteista: Tiimivalmentaja varastossa

ProRiveria

Monialainen yrittäjyyden oppimisympäristö ProRiveria on startannut Riveriassa. Lue lisää toiminnasta: Riveriassa yrittäjyyttä ja vastuunottoa harjoitellaan NY-yrityksissä.

Draft-ohjelma

Draft-ohjelman kautta voit saada rahoitusta innovatiivisen liikeidean testaamiseen. Ohjelma laajentui myös Riveriaan 2018! Lue lisää: Ideasta liiketoiminnaksi Draft-ohjelman siivittämänä

Epic Challenge

Epic Challenge -kursseilla opiskelijat oppivat ratkomaan monitahoisia ongelmia. Lue myös: Epic Challenge -kilpailut rantautuivat Joensuuhun tai katso video opiskelijoiden kokemuksista.

TAPAHTUMIA

JOES-yhteistyö ja HOW TO -tapahtumat

Joensuu Entrepreneurship Society JoES järjestää yrittäjyystapahtumia opiskelijoille. Katso tulevat tapahtumat fb-sivuilta. Lue lisää yhteistyöstä: Yrittäjyysoppia nuorilta nuorille sekä kuinka tapahtumia voi hyödyntää opetuksessa: Yrittäjyyskipinää amk-opintoihin.

Menestyksen kaavat -seminaari 2018

Menestyksen kaavat toi lavalle kolme ihmistä, jotka ovat toteuttaneet unelmansa. Katso, mitä unelmistaan, menestyksestä ja yrittäjyydestä kertovat Pilvi Hämäläinen, Teemu Hiilinen ja Jarkko Nieminen

Tee tulevaisuutesi -päivät 2016-17

Tapahtumissa keskityttiin erityisesti osuuskuntatoimintaan. Lue Ajatuksia ja uusia ideoita Osuuskuntapäivästä!

Yrittäjyyden mahdollisuudet maakunnassa -seminaari 2016

Tapahtuman avulla haluttiin näyttää opiskelijoille, että myös Joensuun ruutukaavan ulkopuolella on mahdollista harjoittaa menestyvää yritystoimintaa. Lue lisää: Maakunnassakin kannattaa yrittää