Avainsana-arkisto: Mikrorahoitus

Draft-ohjelmassa voit testata tuote- tai palvelukehitysideasi mikrorahoituksen tuella

draft_goes_kokeilevasuomi_kuva

Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen Draft-ohjelma antaa kehittämisrahoitusta vuosittain noin 24 tiimille tuote- tai palvelukehitysideoiden testaamista varten. Ohjelma on suunniteltu opiskelijoille, tutkijoille, opettajille ja professoreille siten, että kehittämistyötä tehdään opiskelujen tai työn ohessa, aikaa säästäen. KYKY-hanke on mukana edistämässä Draft-mikrorahoituksen testausta ja tukemassa näin opiskelijoiden yrittäjyyttä.

Draft-ohjelmassa tiimeillä on mahdollisuus saada käyttöönsä jopa 4000 euroa kehitysrahaa kahdeksan kuukauden aikana. Kehitysrahaa voivat hakea tiimit, joissa on vähintään kaksi jäsentä ja joissa vähintään yksi jäsen on Karelia-ammattikorkeakoulun tai Itä-Suomen yliopiston opiskelija tai henkilökunnan edustaja.

Draft-haku avoinna 16.1.2017 saakka

Draft-haku on jälleen auki ja hakemusten perusteella esikarsitut tiimit pääsevät esittelemään ideansa tammikuun lopussa Draft-raadille, joka tekee lopullisen päätöksen ohjelmaan hyväksytyistä kehittämisideoista. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 16.1.2017.
Hakuohjeet: http://www.draftprogram.com/fi/

Kokeilukulttuuri tutuksi kevään tapahtumissa

Tammikuun Draft-haussa rahoitusta yritysideoiden testaamiseen on jaossa normaalia enemmän, sillä haku on osa valtakunnallista Kokeileva Suomi -kiertuetta, jonka tavoitteena on edistää kokeilukulttuuria. Tammikuun haku kulkee nimellä Draft goes Kokeileva Suomi. Draft-haun lisäksi kevään 2017 aikana järjestetään tapahtumia, joissa jokaisella on mahdollisuus tutustua paremmin siihen, mitä kokeilukulttuuri ja kokeilut tarkoittavat käytännössä.
Lisätiedot: Draft-nettisivuilla, FB-tapahtumassa ja Kokeileva Suomi -nettisivuilla

KYKY-hanke tekee yrittäjyyttä tutuksi sekä opiskelijoille että opettajille

kyky-ryhmakuva-netti

KYKY-hanketta vievät eteenpäin mm. Marja-Liisa Ruotsalainen, Mervi Leminen, Heli Petsalo ja Mari Karjalainen.

Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhteinen KYKY-hanke pyörähti käyntiin vuoden alussa. Hanke tekee kolmen vuoden aikana yrittäjyyttä tutuksi molempien oppilaitosten väelle.

Perinteisesti on ajateltu, että yrittäjillä tulee olla erilainen asenne kuin toisten palveluksessa työskentelevillä. Nykyään yrittäjämäistä asennetta tarvitsee jokainen.

– Työelämä kaipaa ns. sisäistä yrittäjyyttä. Pitää olla itsenäinen ja halukas ottamaan vastuuta ja pitää kehittää työtään eteenpäin, toteaa KYKY-hankkeen projektipäällikkö Marja-Liisa Ruotsalainen.

Työelämä on murroksessa ja yrittäjyyden merkitys on tänä päivänä ja tulevaisuudessa suuri. Hankkeen yrittäjyysasiantuntija Mervi Leminen näkee, että valmistuvat opiskelijat eivät työllistykään välttämättä enää yhteen yritykseen, vaan palkka voi tulla useammasta lähteestä.

– Tulevaisuudessa opiskelijat tulevat työllistämään yhä enemmän itse itseään ja keksimään sellaisen innovatiivisen toimintatavan, joka tuo leivän pöytään, Leminen ennustaa.

KYKY-hanke antaa opettajille työkaluja

KYKY-hanke pyrkii synnyttämään entistäkin myönteisemmän asenteen yrittäjyyttä kohtaan Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän opiskelijoissa ja henkilökunnassa.

Opettajille hanke antaa uusia työkaluja tukea opiskelijoiden yrittäjyyttä. Hankkeessa kootaan esimerkiksi infopaketteja niiden opettajien avuksi, joilla oma osaaminen yrittäjyydessä ei ole vielä vahvaa.

– Teemme näkyväksi linkit, joiden takaa löytyy lisätietoa, ja neuvontaorganisaatiot, joista saa apua, Ruotsalainen toteaa.

Hankkeen pedagogisia avainsanoja ovat valmentava ote ja tiimiyrittäjyys.

– Valmennamme opettajia, jotta pedagoginen muutos pois opettajalähtöisestä opettamisesta olisi mahdollinen. Tällöin opiskelijat ja opiskelijatiimit ottavat itse vastuuta omista opinnoistaan, PKKY:n projektipäällikkö Heli Petsalo kertoo.

Yksi valmennuskeinoista on keväällä alkanut 1,5-vuotinen Tiimimestari-valmennusohjelma, jossa on mukana opettajia sekä Karelia-amk:sta että PKKY:stä.

Yrittäjyydestä luonteva osa opintoja

Hankkeen aikana rakennetaan ns. yrittäjyyden polku. Yrittäjyydestä tehdään niin luonteva osa opintoja, että yrittäjyyden kynnys valmistumisen jälkeen madaltuu.

– Meillä PKKY:ssä kehitetään mm. väyläopintoja, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa yrittäjyyden ammattikorkeakouluopintoja jo toisen asteen opintojen aikana, Heli Petsalo toteaa.

Sekä PKKY:ssä että Karelia-amk:ssa opiskelijat oppivat uusia yrittäjyystaitoja teoriaopintojen ohella käytännössä itse tekemällä. Omien yritysideoiden testaamiseen sopii esimerkiksi Karelian Draft-ohjelma, jossa kehitetään innovatiivisia tuote- ja palveluideoita tiimeissä. Ohjelmassa on mahdollisuus saada mikrorahoitusta omalle yritysidealle.

Jos varsinainen yrittäjyys ei kiinnosta opiskelijaa, yrittäjyyden polku tuo valmiuksia myös sisäiseen yrittäjyyteen.

– Meiltä valmistuneet opiskelijat toimivat sisäisen yrittäjyyden mentaliteetilla. Hanke mahdollistaa sen, että meillä on nuoria, innostuneita ja potentiaalisia yrittäjiä, joita maakunta tarvitsee kehittyäkseen, Leminen summaa.