Avainsana-arkisto: Koulutus

Ite pittää, mutta ei yksin! Yhteistyöllä tulevaisuuden työelämään

Joensuussa ja lähialueilla tehdään laaja-alaista yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksessa, tavoitteena yritteliäs toimintakulttuuri ja aktiivinen, hyvinvoiva nuori.

Yhteistyössä järjestämämme seminaari on tarkoitettu Joensuun ja seutukuntien opetushenkilöstölle, kuntien- ja yritysten edustajille sekä kaikille yrittäjyyskasvatuksesta kiinnostuneille.

Pääpuhujana on filosofi-yrittäjä Lauri Järvilehto ja hän vetää myös paneelikeskustelun ”Miksi yrittäjyyttä pitäisi oppia koulussa? Ja kenen rahoilla?”’

Ilmoittautuminen: 27.10. mennessä osoitteessa https://goo.gl/forms/lxK2bwIoFTbZlk8O2

Ajatuksia ja uusia ideoita Osuuskuntapäivästä!

Tee tulevaisuutesi -koulutuspäivää vietettiin Tiedepuistolla huhtikuun alussa. Päivään osallistunut Karelia-ammattikorkeakoulun harjoittelija, Minna Niva, kirjoitti ylös tunnelmiaan ja päivän tapahtumia:

***

KYKY-hanke järjesti osuuskuntatoimintaan keskittyvän koulutuspäivän Joensuun Tiedepuistolla 5.4.2017. Lähdin mukaan innostuneesti, koska olihan luvassa ammattilaisten puheenvuoroja osuuskuntatoiminnasta ja sen lisäksi iltapäivällä työpajoja.

Aamupäivällä asiantuntijapuheenvuoroja

Aamupäivällä omat näkemyksensä osuuskuntatoimintaan ja yhdessä toimimiseen antoivat Samu Rytkönen Mainostoimisto Muvimentista, Aki Ryynänen Woutila Ry:stä, Ulla Leppänen Tampereen seudun osuustoimintakeskuksesta ja Jorma Valtonen Pohjois-Karjalan TE-palveluista.

Aamu alkoi Samu Rytkösen puheenvuorolla. Hän ja muut media-alan opiskelijat perustivat Mainostoimisto Muvimentin noin vuosi sitten. Hänen puheenvuorossaan korostui se, että osuuskunta on tiimi ja siihen tarvitaan jokaisen tiimin jäsenen työpanosta, tietenkin omien voimavarojen mukaan.

Aki Ryynänen kertoi toisenlaisen tarinan. Hän toimii Woutila Ry:ssä, joka on luova yhteisö, jossa kokoontuu useimmiten freelancereina toimivia luovan työn tekijöitä. Tällöin samassa tilassa työskentelee monen eri alan osaajia, joten muiden osaamista ja verkostoja voi helposti käyttää omassa työssä apuna. Vaikka Woutila Ry ei ole osuuskunta, siinä on paljon samoja piirteitä. Tärkeintä on yhdessä tekeminen, mikä Aki Ryynäsen mukaan antaa paljon voimavaroja.

Ulla Leppänen Tampereen seudun osuustoimintakeskuksesta kertoi puolestaan oman tarinansa. Hänen puheenvuorossaan keskityttiin opiskelijoiden perustamiin osuuskuntiin. Joensuun seudulla tällaisia osuuskuntia ovat esimerkiksi aiemmin mainittu Mainostoimisto Muviment sekä Osuuskunta Kytö. Osuuskunta sopiikin monesti paremmin yhtiömuodoksi kuin perinteisemmät muodot. Syynä voi olla esimerkiksi se, että perustajia on enemmän kuin yksi tai että halutaan tehdä isompia projekteja. Tämän lisäksi työn osa-aikaisuus tai keikkaluonteisuus voi vaikuttaa siihen, että osuuskunta on paras vaihtoehto. Näiden asioiden vuoksi osuuskuntatoiminta sopiikin hyvin siis opiskelijoille, jotka ovat vasta työuransa alussa. Osuuskuntatoiminta voikin olla yksi polku yrittäjyyteen.

Viimeisenä vuorossa oli Pohjois-Karjalan TE-toimiston Jarmo Valtonen. Hän raotti hieman starttirahaan ja työttömyysturvaan liittyviä asioita osuuskunnan toiminnassa mukana oleville. Näihin liittyvät asiat varmasti mietityttävät monia.

Iltapäivällä työpajoja

Iltapäivän aikana oli mahdollisuus osallistua kahteen eri työpajaan, vaikka mielelläni olisinkin osallistunut useampaankin. Osallistuin ensimmäisenä Markkinointi tänään –työpajaan, jota piti Joona Kotilainen Tovari Oy:sta. Työpajassa käsiteltiin verkkosivuja, google-mainontaa ja hieman myös Facebook-mainontaa. Lyhyessä ajassa kerkesimme käsittelemään työpajan aiheita jonkin verran, mutta harmittavasti aikamme loppui kesken.

Toisessa työpajassa päädyin tutustumaan osuuskuntatoimintaan tarkemmin, olihan se koulutuspäivän tarkoitus. Kaksi osuuskuntatoimintaan liittyvää työpajaa yhdistettiin tässä vaiheessa, joten työpajassa oli mukana kolme asiantuntijaa. Asiantuntijoina olivat Ulla Leppänen Tampereen seudun osuustoimintakeskuksesta, Samu Rytkönen Mainostoiminto Muvimentista ja Laura Ronkainen Osuuskunta Kytöstä. Työpaja selvensi osuuskuntatoimintaan liittyviä asioita vielä yksityiskohtaisemmin. Muita työpajoja oli esimerkiksi verkostoitumiseen ja esittäytymiseen sekä julkisiin hankintoihin liittyen.

Koko koulutuspäivä oli mielenkiintoinen kokemus ja tutustutti minut entuudestaan tuntemattomaan asiaan. Osuuskunnan perustaminen tai sellaiseen liittyminen on varmasti harkitsemisen arvoinen asia monille, joka miettivät yrittäjyyttä. Koulutuspäivä herätti ajatuksia ja kiinnostuksen osuuskuntatoimintaa kohtaan.

Innovaatioita ja tuotekehitystä kesäopintoina verkossa

Tule kehittämään uutta monialaisissa tiimeissä: opiskele innovaatio- ja tuotekehitysopintoja kesällä verkossa!

Innovoidaan yhdessä – Työelämän tuotekehityshaaste (5 op) -verkkokurssilla työskennellään työelämän avointen haasteiden kimpussa. Aihepiirinä ovat esim. Greencare, robotiikka ja digitaalisuus. Saat työkaluja uusien ideoiden ja ratkaisujen tuottamiseen, testaamiseen ja arviointiin, kehityt ongelmanratkaisijana sekä verkostoidut muiden alojen opiskelijoiden kanssa.

Kurssi soveltuu kaikille koulutusalasta riippumatta ja on tarjolla Karelian lisäksi myös Saimaan ja Savonian opiskelijoille sekä kaikille kiinnostuneille avoimen amk:n kautta. Lue lisää: kyky.karelia.fi/koulutus

Tulossa: Tee tulevaisuutesi -päivä Tiedepuistolla 5.4.2017

Tee tulevaisuutesi – yhteistyössä osuuskunnassa!

Aika: keskiviikko 5.4.2017 klo 9–15.30 (työpajat 12-15:30)
Kenelle: Kaikille oman osaamisensa kehittämisestä tai yrittäjyydestä kiinnostuneille
Paikka: Joensuun Tiedepuisto (aamupäivä rakennuksessa 1, iltapäivä rakennuksessa 4B)
Ilmoittaudu 31.3. mennessähttps://www.webropolsurveys.com/S/BEE6BD5C3268E68D.par
Järjestäjät: Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY -hanke, Josek Oy sekä Pohjois-Karjalan TE-Palvelut

Tule kuulemaan asiantuntijoiden puheenvuorot osuuskuntatoiminnasta tai osallistu iltapäivällä käytännönläheisiin työpajoihin. Työpajojen aiheet liittyvät paitsi osuuskuntatoimintaan myös laajemmin oman osaamisen kehittämiseen. Työpajat järjestetään iltapäivän aikana kaksi kertaa, joten voit valita kaksi kiinnostavinta. Osallistu koko koulutuspäivään tai vain iltapäivän osuuteen.

Tilaisuus on maksuton, tervetuloa mukaan!

Ohjelma

klo 9-11 Osuuskuntatoiminnan esittely ja asiantuntijaluennot

  • Samu Rytkönen, Mainostoimisto Muviment
  • Aki Ryynänen, Woutila
  • Ulla Leppänen, Tampereen seudun osuustoimintakeskus
  • Jarmo Valtonen, Pohjois-Karjalan TE-palvelut

klo 11-12   Lounas (omakustanteinen)
klo 12-13.15  Työpajat
klo 13.15  Kahvitarjoilu
klo 13.45-15  Työpajat
klo 15-15.30  Yhteenveto ja palaute

Koulutuspäivän työpajat

Osuuskunnan perustaminen – näin onnistut ja vältät sudenkuopat
Työpajassa osallistujat käyvät läpi ratkaisevia kysymyksiä, miten osuuskunnan toiminta saadaan onnistuneesti käyntiin.
Vetäjä: Ulla Leppänen, Tampereen seudun osuustoimintakeskus

Osuuskuntatyöskentelyn ABC
Osuuskunnassa työskentely on monipuolista. Tässä workshopissa mukana on kaksi aivan erilaisen osuuskunnan vetäjää jakamassa kokemuksiaan. Miksi lähdimme alunperin mukaan osuuskuntatoimintaan? Millaista on työskennellä osuuskunnassa? Miten osuuskuntaa pyöritetään? Voit lähettää työpajan aiheesta ennakkokysymyksiä sähköpostilla: samu@muviment.fi
Vetäjät: Laura Ronkainen, Osuuskunta Kytö & Samu Rytkönen, Mainostoimisto Muviment

Markkinointi tänään!
Workshopissa käydään läpi moderniin markkinointiin liittyviä asioita ammatinharjoittajan tarpeiden mukaan käytännönläheisesti.  Verkkosivut – tarvitsetko niitä? Google-näkyvyys – jos sinua ei löydä Googlesta, oletko olemassa? Sosiaalinen media – miten saat myyntiä somesta?
Vetäjä: Joona Kotilainen, Tovari Oy

Lisää bisnestä hankinnoista?
Millaisia mahdollisuuksia julkinen sektori ja julkiset hankinnat tarjoavat osuuskunnille? Millaisia tuotteita tai palveluita valtio, kunnat, kaupungit ja sidosyksiköt oikein ostavat? Mistä tarjouspyynnöt löytyvät ja mitä niihin vastaaminen yritykseltä vaatii?  Miten oikein hinnoittelen ja teen tarjouksen?
Keskustelevasti ohjatussa työpajassa saat paljon hyviä vinkkejä julkisista hankinnoista. Saat eväät siihen, mitä julkisen sektorin ostajan kanssa toimiminen vaatii ja saat myös vastauksen siihen, millaista neuvontaa Josekilla on aiheeseen liittyen tarjolla. Voit lähettää työpajan aiheesta ennakkokysymyksiä sähköpostilla: jarkko.peiponen@josek.fi.
Vetäjä: Jarkko Peiponen, Josek Oy

Verkostoitumisen työpaja by Woutila
Verkostoituminen ei ole niin vaikeaa kuin yleisesti ajatellaan. Woutilan luovan alan yrittäjät kertovat sinulle, miten helppoa verkostojen luominen voikaan olla. Työpajassa etsimme yhdessä vastauksia tyypillisimpiin verkostoitumista koskeviin kysymyksiin: Miksi sinun pitäisi verkostoitua? Missä ne verkostot oikein ovat? Miten se verkostoituminen hoidetaan? Tule ja ota selvää!
Vetäjät: Sallamari Siitonen ja Ninnu Karttunen, Woutila

Esittäytyminen haltuun -työpaja
Verkostoituminen, työnhakeminen, yritysesittely, myyntitilanne, jne. Edellä mainitut tilanteet alkavat aina esittäytymisellä. Kuinka jättää hyvä ensivaikutelma ja ottaa kaikki hyöty irti esittäytymistilanteesta? Kuinka pitkä esittäytymiseni olisi hyvä olla? Mistä onnistunut esittäytyminen koostuu?
Esittäytyminen haltuun -workshopin jälkeen osaat esitellä itsesi uskottavasti, itsevarmasti ja luottamusta herättävästi erilaisissa liike-elämän tilanteissa.
Vetäjä: Otto Kuivalainen, Vendacon Oy

Osuuskuntakoulutuspäivän jatkot: Yhteisöllisyys euroiksi — mitä se tuo ja mitä se vie?

Tee tulevaisuutesi – yhteistyössä osuuskunnassa -koulutuspäivän jatkotilaisuus järjestetään 15.12. klo 17–20 Ravintola Solinassa Tikkarinteellä. Illan aikana luvassa keskustelua yhteisöllisyyden tuomasta lisäarvosta, työpajatyöskentelyä, pientä purtavaa, verkostoitumista sekä viihdeohjelmaa stand up -huumorilla höystettynä.

Maksuton tilaisuus on tarkoitettu kaikille osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneille. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY -hanke, Josek Oy sekä Pohjois-Karjalan TE-Palvelut. Tervetuloa!

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 9.12.2016.

Tee tulevaisuutesi – yhteistyössä osuuskunnassa! Koulutuspäivä ti 11.10.

Yhteistyössä on voimaa!

Yhteistyössä on voimaa!

Kenelle: Osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneille ja osuuskuntatoimijoille
Milloin: ti 11.10. klo 9-15.30
Missä: Joensuun Tiedepuisto (Länsikatu 15), klo 9-11 Louhela-sali rakennus 1, klo 12-  rakennus 4B (huom. aamupäivän tila vaihtunut)
Ilmoittautuminen: Täytä ilmoittautumislomake 7.10. mennessä

Tule kuulemaan asiantuntijoiden puheenvuorot osuuskuntatoiminnasta ja osallistu käytännönläheisiin työpajoihin, joista saat neuvoa sekä osuuskunnan perustamiseen että toiminnan kehittämiseen. Työpajat järjestetään iltapäivän aikana kaksi kertaa, joten voit valita kaksi kiinnostavinta.

Koulutus on maksuton, tervetuloa mukaan!

OHJELMA:

klo 9-11                Osuuskuntatoiminnan esittely ja asiantuntijaluennot                                                        Risto Ravattinen, Josek Oy
                              Ulla Leppänen, Tampereen seudun osuustoimintakeskus
                              Jarmo Valtonen, Pohjois-Karjalan TE-palvelut
klo 11-12              Lounas (omakustanteinen)
klo 12-13.15        Työpajat
klo 13.15              Kahvitarjoilu
klo 13.45-15        Työpajat
klo 15-15.30        Yhteenveto ja palaute
klo 15.45-18        Vapaamuotoinen keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus

TYÖPAJAT:

1. Starttipaja: Kuinka osuuskunta perustetaan
Starttipajassa selvitetään onnistuneen osuuskunnan perustamisen lähtökohdat.
Vetäjä: Ulla Leppänen (Tampereen seudun osuustoimintakeskus)

2. Mitä hyötyä osuuskunnasta on opiskelijalle
Työpajassa käydään läpi yrittäjyysopintojen suorittaminen osuuskunnassa, esihautomotoiminta ja osuuskunta yhtenä työllistymisen vaihtoehtona opintojen päätyttyä.
Vetäjät: Iska Knuuttila (Osuuskunta Taidottajat), Laura Ronkainen (Osuuskunta Kytö),
Samu Rytkönen (Mediaosuuskunta Muviment), Mari Karjalainen (PKKY/KYKY-hanke)

3. Osuuskunnan talous
Taloustyöpajassa käydään läpi osuuskunnan talouden ja kirjanpidon hoitamista käytännössä sekä näihin liittyviä toimenpiteitä osuuskunnan hallitustyöskentelyssä. Mitä asioita osuuskunnassa on esimerkiksi huomioitava, kun osuuskunnan jäsenelle maksetaan palkkaa?
Vetäjä: Tuomo Roivas (Josek Oy)

4. Johtaminen ja viestintä
Osuuskunnan johtamisen työpajassa käsitellään johtamisen prosessia. Kuinka ja miten asetetaan tavoitteita, toteutetaan osuuskunnan tehtävää ja seurataan tavoitteiden saavuttamista. Pohdimme yhdessä kaikkiin vaiheisiin liittyviä käytännön toimia ja toteutuksia. Tavoitteena on, että jokaiselle muodostuu käsitys siitä, mitä johtaminen on, miten se toteutuu käytännössä ja mitä se vaatii.
Vetäjä: Risto Ravattinen (Josek Oy)

5. Myynti ja markkinointi
Työpajassa käydään läpi mitä vaatimuksia tehokas myynti ja markkinointi asettaa osuuskuntatoiminnalle nykypäivänä. Perinteiselle myyntityölle on edelleen paikkansa vaikka digitalisaatio on tuonut paljon mahdollisuuksia ja työkaluja asiakashankintaan.
Vetäjä
: Ilpo Tuononen (Soft Sales Finland Oy)

6. What is a cooperative
In a cooperative (an enterprise owned by its members) joint entrepreneurship and success create a sustainable basis for profitable business. In the workshop you get information how to establish or join existing cooperative. This workshop is in English.
Workshop host: Jarmo Valtonen (North Karelia Employment and Economic Development Office)

JÄRJESTÄJÄT:

Osuuskuntatoiminnan koulutuspäivän järjestävät yhteistyössä

  • Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY –hanke
  • Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy
  • Pohjois-Karjalan TE-Palvelut

osuuskuntapaivalogot_blogiin