Draft-ohjelmassa voit testata tuote- tai palvelukehitysideasi mikrorahoituksen tuella

draft_goes_kokeilevasuomi_kuva

Karelia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteinen Draft-ohjelma antaa kehittämisrahoitusta vuosittain noin 24 tiimille tuote- tai palvelukehitysideoiden testaamista varten. Ohjelma on suunniteltu opiskelijoille, tutkijoille, opettajille ja professoreille siten, että kehittämistyötä tehdään opiskelujen tai työn ohessa, aikaa säästäen. KYKY-hanke on mukana edistämässä Draft-mikrorahoituksen testausta ja tukemassa näin opiskelijoiden yrittäjyyttä.

Draft-ohjelmassa tiimeillä on mahdollisuus saada käyttöönsä jopa 4000 euroa kehitysrahaa kahdeksan kuukauden aikana. Kehitysrahaa voivat hakea tiimit, joissa on vähintään kaksi jäsentä ja joissa vähintään yksi jäsen on Karelia-ammattikorkeakoulun tai Itä-Suomen yliopiston opiskelija tai henkilökunnan edustaja.

Draft-haku avoinna 16.1.2017 saakka

Draft-haku on jälleen auki ja hakemusten perusteella esikarsitut tiimit pääsevät esittelemään ideansa tammikuun lopussa Draft-raadille, joka tekee lopullisen päätöksen ohjelmaan hyväksytyistä kehittämisideoista. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 16.1.2017.
Hakuohjeet: http://www.draftprogram.com/fi/

Kokeilukulttuuri tutuksi kevään tapahtumissa

Tammikuun Draft-haussa rahoitusta yritysideoiden testaamiseen on jaossa normaalia enemmän, sillä haku on osa valtakunnallista Kokeileva Suomi -kiertuetta, jonka tavoitteena on edistää kokeilukulttuuria. Tammikuun haku kulkee nimellä Draft goes Kokeileva Suomi. Draft-haun lisäksi kevään 2017 aikana järjestetään tapahtumia, joissa jokaisella on mahdollisuus tutustua paremmin siihen, mitä kokeilukulttuuri ja kokeilut tarkoittavat käytännössä.
Lisätiedot: Draft-nettisivuilla, FB-tapahtumassa ja Kokeileva Suomi -nettisivuilla