Yrittäjyyskokeiluja hotellialalla

Ekaterina ja Maria kehittävät liikeideaansa Draft-ohjelman tuella.

Yksi KYKY-hankkeen tavoista tukea yrittäjyyttä on olla mukana Karelia-amk:n ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) yhteisessä Draft-ohjelmassa, jonka kautta molempien oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö voivat saada rahoitusta innovatiivisten liikeideoidensa testaamiseen ja kehittämiseen.

Draft-ohjelmaan pääsivät keväällä mukaan myös Kareliassa työskentelevät Maria Saastamoinen ja Ekaterina Miettinen. Heidän ideansa on perustaa Joensuun keskustaan uniikki hotelli. Lue lisää Marian ja Ekaterinan ajatuksista Karelian blogista.

Karelian ja UEFin yhteinen Draft-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä. Draft-rahoituksen avulla voi testata oman tuote- tai palveluideansa menestystä helposti opiskelun tai työn ohessa. Syksyn haku on käynnissä 17.9. saakka. Lue lisää: http://www.draftprogram.com/fi/